Generalforsamling / Referat af generalforsamling 2016

Referat

Generalforsamling 2016

Antal haver repræsenteret 29

1. Valg af dirigent – Inge Langballe have 31
2. Valg af ref. Lene Illum have 47
Stemmetællere: Lone Grete – have 23 og Alice Jensen have 54
3. Formandens beretning – aflagt af Henning Jensen have nr. 58
Formandens beretning godkendt.
4. Kassererens beretning - Conny Hinrichsen have 45
Regnskab og budget godkendt
5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet vedtages at fortsætte med 1000 kr. årlig.
Genbrugsafgiften er steget til 310 kr. årlig
6. Valg til bestyrelse
2016 – 2018
Frede Jessen have 52 og Lene Illum have 47 - genvalgt
2016 – 2017
Joan Willadsen have 26 - ny
Suppl.
Jens Christian Dall have 36 - genvalgt
Lone Grete have 23 - ny
2 revisorer Bent Skov Petersen have 69 og Keld Lorensen have 23 genvalgt
7. Indkomne forslag
Ingen
8. Uddeling af pokaler
Lille pokal: Valon Haskai have nr. 6 for at holde en pæn have og dyrke en masse grøntsager
Store pokal: Sonja og Svend Åge Jessen have nr. 39 for mange års altid velholdt have.
Der blev uddelt buketter til 10, 15, 20, 25 og 40 års jubilarer.
9. Evt.
Næstformand Frede Jessen have 52 efterlyser forslag til den årlige udflugt i juli – kontakt gerne Frede på 5223 2510
Frede Jessen orienterede også om de gældende regler for skiltning af husnumre.
Se referatet fra bestyrelsesmødet den 8.3.
(c) Web-master