Generalforsamling / Generalforsamlingen 2019

Generalforsamlingen 2019

Referat fra Generalforsamling den 26.2.2019
Kl. 18.30 Foredrag om bier ved Klaus Langschwager – se mere på Biavlerforeningen Sønderjyllands hjemmeside Dagsorden
1. Valg af dirigent - Keld Damgaard-Møller
2. Valg af referent - Lene Illum Stemmetællere - de 4 haver ved bordenderne (blev ikke brugt)
3. Formandens beretning – godkendt
4. Kassererens beretning – godkendt
5. Fastsættelse af kontingent – bestyrelsen forslår at kontingent er uændret 1100 kr. for 2019. Godkendt
6. Valg i henhold vedtægter Valg til formand for perioden 2019-2021 – Henning Jensen have 58 Genvalgt.
Valg til bestyrelsen - 2 medlemmer for perioden 2019 - 2021 Conny Hinrichsen have 45 og Jens Kristian Dall have 36. Begge genvalgt.
Valg af 2 suppleanter for perioden 2019 - 2020 – Lone Grethe have 23 og Karen Margrethe Lauritsen have 75. Begge genvalgt.
Valg af 2 revisorer for perioden 2019 - 2020 Bent S Petersen have 69 og Keld Damgaard-Møller have 23 er genvalgt
7. Indkomne forslag
a. Bestyrelsens forslag om en gangs "vandafgift" på 100 kr. pr. have som følge af en stigning i vandforbrug på 400 %. Vedtaget.
Pengene skal senest indbetales den dag vi åbner for vandet til Conny kontant eller via Mobilpay på telefon 3013 1133 med angivelse af havenr.
b. Bestyrelsen stiller forslag om at oprette følgende udvalg:
1. Arbejdsdagsudvalg med Frede Jessen have 52 som formand Tilmeldt er have 70, 71, 9, 28, 60.
2. Aktivitets- og arrangementsudvalg med Lene Illum have 47 som formand Tilmeldt er have 70, 45, 62 71, 44, 28. 3.
Lov- og vedtægtsudvalg med Henning Jensen som formand Tilmeldt er have 74, 70, 77,
8. Uddeling af pokaler.
Den lille pokal – Kenneth Kruse have 15
Den store pokal – Peter Byllemos have 63
Uddeling af buketter til de medlemmer, der har jubilæum
30 år – have 38 Susanne og Sv. Å. Rosenberg
20 år – have 68 Edel Nissen
15 år – have 69 Bent Skov Petersen Have 77 Lise og Kalle Kolbech
10 år – have 14 Cathrine Nissen have 16 Lis og Allan Schärfe
9. Eventuelt Den 26.6. er der besøg fra Haveselskabet.
Frede opfordrer til at alle haver ser præsentable ud.
Forslag til udflugt fra Bent have 69
Åbne have på fastlagte dage – fælles havevandring.
Der bliver åbnet for vandet lørdag den 30. marts – opslag følger
Der var 48 deltagere til generalforsamlingen. 34 haver var repræsenteret.
Tak for den gode tilslutning.
 
(c) Web-master