Hjelm Haveforening

Kolonihaveforeningen Hjelmhaverne er den ældste og stadig eksisterende kolonihaveforening.
Haveforeningen er grundlagt i år 1821 og modtog fredning i år 1979.

Foreningen er anlagt ved Hjelmallé i Aabenraa tæt på skov, natur og by.
 
Hjelmallé blev oprindeligt anlagt af amtsskriver Hans Petersen i 1590’erne,
og skulle fungere som vej mellem slottet og ladegården.


Hvis du vil vide mere, kan du følge link nedenfor:

Bestyrelsen

Oversigt over bestyrelsen
 
Formand: Karen Margrethe Lauridsen Tlf.nr: 40197462 Have nr. 75
Næstformand: Laurits Hansen Tlf.nr: 61372977 Have nr. 16
Kasserer: Morten Nygaard Tlf.nr: 22472535 Have nr. 68
Sekretær: Inge Langballe Tlf.nr: 30912367 Have nr 31
Medlem: Steen Birch Tlf.nr: 51329923 Have nr. 12
1. Suppleant: Bent Skov Petersen Tlf.nr: 206539 Have nr 69
2. Suppleant: Lene Søgaard Tlf.nr: 60712024 Have nr. 32
 
 
 

Nyheder

Referat af bestyrelsesmøde den 1. maj

Tak for samværet ved arbejdsdagen, en fantastisk dag med skønt forårsvejr og godt selskab hvor de fremmødte hyggede sig både med at smøge ærmerne op og socialt samvær. Vi ser til næste gang og håber på endnu flere deltagere.

Pkt 1. Drøftelse af toiletbygning.
Der skal udarbejdes udkast til ansøgning ved kommunen, anlægsbudget m.fl. Der er en større opgave og udgift i at få etableret en toiletbygning end først antaget, men med gode kræfter fra både HjelmHaverne og Virkelyst ser vi frem til et godt samarbejde om denne opgave. Det skal dog bemærkes, at der vil være penge at spare, såfremt frivillige fra begge haveforeninger vil bistå med at bygge det, vi selv kan og må.
Skulle der være nogle kyndige hænder som kunne tænke sig at bidrage, hører bestyrelsen gerne fra dig/Jer.

Pkt 2. Evaluering af arbejdsdag og planlægning af havevandring
Der vil i løbet af Juni være havevandring. Bestyrelsen gør opmærksom på, at der i henhold til foreningens love og vedtægter skal hækkene og stierne renholdes i hele deres brede eller til midterlinje. Der vil i løbet af Maj komme grus til stierne. Der opfordres til at de enkelte stier selv organiserer udlægning af grus.

Ved spørgsmål kontakt da gerne:
KAREN MARGRETHE: tlf.nr: 40197462

På bestyrelsens vegne
Morten
 
 
 
 
 
 
 
(c) Web-master