Hjelm Haveforening

Kolonihaveforeningen Hjelmhaverne er den ældste og stadig eksisterende kolonihaveforening.
Haveforeningen er grundlagt i år 1821 og modtog fredning i år 1979.

Foreningen er anlagt ved Hjelmallé i Aabenraa tæt på skov, natur og by.
 
Hjelmallé blev oprindeligt anlagt af amtsskriver Hans Petersen i 1590’erne,
og skulle fungere som vej mellem slottet og ladegården.


Hvis du vil vide mere, kan du følge link nedenfor:

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Haveforeningen Hjelm
Formand: Henning Jensen - 30 63 33 87 - Have nr. 58
Næstformand: Frede Jessen - 74 46 13 16 - Have nr. 52
Kasserer: Conny Hinrichsen - 30 13 11 33 - Have nr. 45
Sekretær: Lene Illum - 21 31 10 14 - Have nr. 47
Bestyrelsesmedlem: Jens Christian Dall -  26 83 52 82 - Have 36
It: Formanden
Suppleanter: 
Lone Grete - 21 25 95 90 - Have 23 
Inge Langballe - 40 48 23 67 - Have 31

Nyheder

Husk frostsikring af alle vandhaner - ude og inde.
Det betyder at alle vandhaner skal være åbnet en lille smule
(c) Web-master