Hjelm Haveforening

Kolonihaveforeningen Hjelmhaverne er den ældste og stadig eksisterende kolonihaveforening.
Haveforeningen er grundlagt i år 1821 og modtog fredning i år 1979.

Foreningen er anlagt ved Hjelmallé i Aabenraa tæt på skov, natur og by.
 
Hjelmallé blev oprindeligt anlagt af amtsskriver Hans Petersen i 1590’erne,
og skulle fungere som vej mellem slottet og ladegården.


Hvis du vil vide mere, kan du følge link nedenfor:

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Haveforeningen Hjelm
Formand: Henning Jensen - 30 63 33 87 - Have nr. 58
Næstformand: Frede Jessen - 74 46 13 16 - Have nr. 52
Kasserer: Conny Hinrichsen - 30 13 11 33 - Have nr. 45
Sekretær: Lene Illum - 21 31 10 14 - Have nr. 47
Bestyrelsesmedlem: Jens Christian Dall -  26 83 52 82 - Have 36
It: Formanden
Suppleanter: 
Lone Grete - 21 25 95 90 - Have 23 
Inge Langballe - 40 48 23 67 - Have 31

Nyheder

Indkaldelse til Generalforsamling den 27.2.2018
Indbetaling af haveleje 1000 kr. + 310 kr. i genbrugsafgift pr. havelod
Haveleje skal være betalt senest den 15. februar 2018.
Betalt haveleje er en forudsætning for stemmeret til generalforsamlingen.
 
Generalforsamlingen den 27.februar 2018 kl. 19.15 på Skyttegården Hjelm Alle
Inden generalforsamlingen er der fælles spisning kl. 18.30 med skipperlabskovs – tilmelding til spisning på telefon 2131 1014 (gerne på sms) eller på mailen senest den 19.2.
Dagsorden efter vedtægterne
 
HUSK Ifølge vedtægterne skal forslag til generalforsamlingen være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden. Dvs. senest mandag den 19.februar.
(c) Web-master